17.05.2023

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO MYŚLENIC DO ROKU 2032+

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) jest dokumentem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób oraz gospodarki w mieście oraz w jego otoczeniu, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Opiera się na dotychczasowych praktykach planistycznych oraz bierze pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz zasad oceny. Rada Miejska procedowała projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic przygotowanego we współpracy z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR Sp. z. o.o.

– Głównym celem planu SUMP jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru miejskiego. W ramach planu rozpatrywane są potrzeby „funkcjonującego miasta” i jego zaplecza, a nie regionu administracyjnego. SUMP zawiera nową strategię przyszłego rozwoju obszaru miejskiego w którym uczestniczą gminy Myślenice, Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa, a w związku z tym także przyszłego rozwoju infrastruktury i usług w ramach transportu oraz mobilności w całym obszarze funkcjonalnym Myślenic. Typowe kwestie, jakich dotyczy plan to transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy, polityka parkingowa, bezpieczeństwo, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, czy planowanie przestrzenne. Celem tego planu jest szeroko rozumiana poprawa warunków przemieszczania się na naszym obszarze, uwzględniająca przejście na bardziej ekologiczne i niskoemisyjne środki transportu – mówi burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka.

Gminy powiatu myślenickiego jako pierwsze podjęły się uchwalenia przedmiotowego dokumentu wyprzedzając tym samym inne gminy i powiaty sąsiadujące z Krakowem. Gmina Myślenice wzięła udział w pilotażowym programie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju polegającym na wsparciu doradczym w zakresie opracowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP, pozyskując rządowe wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kwocie około 190 tysięcy złotych, całkowita wartość projektu wyniosła blisko 270 tysięcy złotych.

30.11.2022

Wyniki Diagnozy PZMM

Wraz z końcem listopada zakończyliśmy etap prac diagnostycznych nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic. W ramach naszych prac:

  • odbyliśmy 5 spotkań warsztatowych z mieszkańcami, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych,

  • przeprowadziliśmy 18 wywiadów indywidualnych (IDI) z kluczowymi interesariuszami projektu – władzami gminnymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami,

  • przygotowaliśmy badania ankietowe, w których wzięło udział 1 155 mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Myślenic,

  • przeanalizowaliśmy działalność 37 przewoźników autobusowych,

  • prowadziliśmy analizy statystyczne i geoprzestrzenne na podstawie danych dostarczonych przez gminy Obszaru Funkcjonalnego Myślenic, Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wynikiem wspólnych wysiłków gmin Obszaru Funkcjonalnego Myślenic oraz wykonawcy Planu – Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny.

Kliknij poniżej aby pobrać pliki:

Raport Diagnostyczno-Strategiczny